طراحی پنکه در کتیا

طراحی پنکه در کتیا

طراحی پنکه در کتیا

مدل پنکه طراحی شده در کتیا 
طراحی شده در محیط طراحی سطوح کتیا
 مدل شده به صورت توپر به صورت حرفه ای
همراه با درخت طراحی کامل
cad part
ورژن کتیا:r21
به صورت کدپارت…