حل مسئله در Abaquse – دانلودفایل

حل مسئله در  Abaquse - دانلودفایل

حل مسئله در Abaquse – دانلودفایل

امروزه استفاده از نرم افزار های های مهندسی در زمینه طراحی و تولید جزء لاینفک تمام رشته های مهندسی است. در این میان نرم افزار آباکوس با قابلیت تحلیل و شبیه سازی دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در این تحقیق یکی از مسائل در زمینه مقاومت مصالح ابتدا به صورت دستی حل شده و سپس در نرم افزار آباکوس تحلیل شده است.شما می توانید فایل های کامل انجام پروژه در نرم افزار آباکوس را با قیمت مناسب دریافت نمایید.
شامل:
مدلسازی
تعریف مواد
مونتاژ
تعریف…